Schijnpoort injectiewerk in Antwerpen

Er werd Geolock gevraagd om een soilmix diepwandfundering “Technische schacht” te injecteren in Antwerpen. 

Een technische schacht met een diameter van 20m op een diepte van 35 meter, constructie diepwandfundering in soilmix vertoonde op verschillende plaatsen lekkages. (zie foto 1) 

Op foto 2, het bovenaanzicht van de schacht zie je de verschillende aanwezige lekkages. Deze lekkages moesten gedicht worden door middel van injectie (zie foto 3)

Foto 4 toont een detail van de uitgevoerde injectie De injecties werden uitgevoerd op watervoerende scheuren en werden gedicht door het injecteren van acrylaat gel, in opdracht van de firma Soetaert.

Neem contact met ons op
Bekijk foto's van deze referentie
Technische schacht met een diameter van 20m op een diepte van 35 meter, constructie diepwandfundering in soilmix.
Foto 1: Technische schacht met lekkages
Bovenaanzicht van de schacht met duidelijk beeld van alle aanwezige lekkages.
Foto 2: Bovenaanzicht van de schacht
Uit te voeren injecties: het dichten van lekkages.
Foto 3: Uit te voeren injecties: het dichten van lekkages.
Detail van uitgevoerde injectie De injecties werden uitgevoerd op watervoerende scheuren en werden gedicht door het injecteren van acrylaat gel, in opdracht van de firma Soetaert.
Foto 4 : Uitgevoerde injecties
meer referenties