Sinkhole vullen via deepinjection

Toepassing van Deepinjection

In de stad Brugge onstond ten gevolge van een gebroken riolering een "sinkhole"*. Aangezien het de openbare weg betrof moest dit probleem vlug aangepakt worden. Geostab was hierin de perfecte partner om gecontacteerd te worden. Via onze deepinjection techniek werd tot op een diepte van 8m in de bodem geinjecteerd, enerzijds om het gat of de holte op te vullen en anderzijds om de grond te versterken, stabilizeren.

Doordat de werken 's nachts werden uitgevoerd, werd de mobiliteit maar zeer gering en zeer kortstondig belemmerd. Deepinjection of deep-injection is één van onze grondstabilisatie technieken.

* Een "sinkhole," ook wel bekend als een zinkgat, is een plotselinge inzinking of verzakking van de grondoppervlakte, resulterend in een gat of kuil in de aarde. Deze fenomenen variëren in grootte van enkele meters tot tientallen meters in diameter en kunnen behoorlijk diep zijn.
Sinkholes ontstaan meestal als gevolg van oplossingsprocessen in kalksteen of andere oplosbare gesteenten. Wanneer regenwater of grondwater door de grond sijpelt, kan het deze gesteenten oplossen, waardoor holtes ontstaan onder het oppervlak. Als de holte groter wordt en de bovenliggende grond niet langer voldoende ondersteuning biedt, kan het oppervlak plotseling instorten, wat resulteert in een sinkhole.
Sinkholes kunnen gevaarlijk zijn omdat ze onverwacht optreden en schade aan gebouwen, wegen en infrastructuur kunnen veroorzaken.

 

Neem contact met ons op