Waterinsijpeling voorkomen door injectie

Bij de uitgraving van een bouwput gecreëerd met stalen damplanken is men op een probleem gestoten. Op ca. 10m diepte is gebleken dat de damplanken niet meer aaneengesloten waren. 
Dit bracht enorme zand-inspoeling met zich mee, met grondverzakking tot gevolg. 
De grote opening werd dichtgelast en vervolgens op verschillende dieptes geïnjecteerd. Dit om een definitieve waterdichting te creëren en te zorgen voor een grond-stabilisatie. 

Neem contact met ons op
Waterinsijpeling
Waterinsijpeling
Waterinsijpeling
Waterinsijpeling
meer referenties